Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Info Image

Το πρόγραμμα Info Image αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία :

  • Adobe Photoshop
  • Επεξεργασία ψηφιακών εικόνων

Ο σπουδαστής μπορεί μετά από εγκεκριμένες εξετάσεις στο κέντρο μας να αποκτήσει την πιστοποίηση Unicert IT Skills