Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Info Expert

Το πρόγραμμα Info Expert αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία :

  • Word Advanced + Excel Advanced
  • Access Advanced + PowerPoint Advanced
  • Διάρκεια 10-12 εβδομάδες
  • 6-9 ώρες / εβδομάδα
  • Σύνολο 70 ώρες

Ο σπουδαστής μπορεί μετά από εγκεκριμένες εξετάσεις στο κέντρο μας να αποκτήσει την πιστοποίηση Unicert ADVANCED