Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Info All

Το πρόγραμμα Info All αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία :

  • Word + Excel + Internet
  • Windows + PowerPoint + Access
  • Διάρκεια 6 εβδομάδες
  • 6-12 ώρες / εβδομάδα
  • Σύνολο 60-70 ώρες

Ο σπουδαστής μπορεί μετά από εγκεκριμένες εξετάσεις στο κέντρο μας να αποκτήσει την πιστοποίηση Unicert INITIAL