Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Info 3

Το πρόγραμμα Info 3 αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία :

  • Word + Excel + Internet
  • Διάρκεια 3 εβδομάδες
  • 6-12 ώρες / εβδομάδα
  • Σύνολο 30-36 ώρες

Ο σπουδαστής μπορεί μετά από εγκεκριμένες εξετάσεις στο κέντρο μας να αποκτήσει την πιστοποίηση Unicert PRIMARY - ΑΣΕΠ