Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Unicert Professional

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων της Universal Certification Solutions - UNICERT, αφορά άτομα που αναζητούν εργασία ή ήδη εργάζονται σε εξειδικευμένους επαγγελματικούς και τεχνικούς τομείς.